Στον «Τσακάλωφ» μπορεί κάποιος να σπουδάσει όλα τα όργανα και τις μουσικές ειδικότητες, με ειδικά εκπαιδευμένους παιδαγωγούς – καθηγητές, απόφοιτους Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Η υλικοτεχνική υποδομή είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Η ελάχιστη φοίτηση στα όργανα και στα θεωρητικά είναι νομοθετημένη ως εξής:

 
Προκ/κή
Κατωτέρα
Μέση
Ανωτέρα
Δίπλωμα
Master
πιάνο
2 έτη
3 έτη
3 έτη
3 έτη
2 έτη
2 έτη
βιολί
2 έτη
3 έτη
3 έτη
3 έτη
2 έτη
2 έτη
βιόλα
2 έτη
2 έτη
3 έτη
3 έτη
2 έτη
2 έτη
βιολοντσέλο
2 έτη
2 έτη
3 έτη
3 έτη
2 έτη
2 έτη
κοντραμπάσο
1 έτος
1 έτος
2 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος
φλάουτο
1 έτος
2 έτη
2 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος
όμποε
1 έτος
1 έτος
2 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος
κλαρινέτο
1 έτος
2 έτη
2 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος
φαγκότο
1 έτος
1 έτος
2 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος
τρομπέτα
1 έτος
1 έτος
2 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος
κόρνο
1 έτος
2 έτη
2 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος
τρομπόνι
1 έτος
1 έτος
2 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος
κιθάρα
2 έτη
3 έτη
3 έτη
3 έτη
2 έτη
2 έτη
μονωδία
1 έτος
2 έτη
2 έτη
3 έτη
2 έτη
1 έτος
κρουστά
1 έτος
1 έτος
2 έτη
2 έτη
2 έτη
1 έτος

Συνολικά έτη φοίτησης
Master
βυζαντινή
5 έτη 
δ/νση ορχήστρας
4 έτη (μετά από εισαγωγικές εξετάσεις)
1 έτος
ωδική
2 έτη (μετά από κατατακτήριες εξετάσεις)
ειδικό αρμονίας
3 έτη (μετά από κατατακτήριες εξετάσεις)
2 έτη
ενοργάνωση
2 έτη (μετά από κατατακτήριες εξετάσεις)
αντίστιξη
2 έτη (μετά το ειδικό αρμονίας)
1 έτος
φυγή
2 έτη (μετά την αντίστιξη)
1 έτος
σύνθεση
4 έτη (μετά τη φυγή)

Σε όλες τις παραπάνω ειδικότητες μπορεί ο φοιτητής, με την ολοκλήρωση των ετών φοίτησης και εφόσον τον προτείνει ο οικείος καθηγητής, να πάρει πτυχίο ή δίπλωμα ανεγνωρισμένο από το Κράτος, ή για τις ειδικότητες που αναφέρεται «Master», να πάρει δίπλωμα Associateship ή Licentieteship από Πανεπιστήμιο της Αγγλίας. Η προετοιμασία απαιτεί εργασία και προσπάθεια από τον μαθητή, γι αυτό όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση τέτοιου διπλώματος πρέπει να το δηλώσουν εξ’ αρχής.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
1. Διεύθυνση Ορχήστρας
2. Διεύθυνση Χορωδίας
3. Σαξόφωνο


ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΞΕΚΙΝΑ ΜΟΛΙΣ ΑΠΟ 20 ΕΥΡΩ!