Οι μικροί φυγάδες και το σπίτι στο δάσος – παιδική όπερα – τετάρτη 14 οκτωβρίου , ώρα 8μ.μ.