Μουσικός Καφές , Μεγάλη Τετάρτη , 8 Απριλίου 2015 Ωρα 11π.μ