Η φοίτηση ενός σπουδαστή στον «Τσακάλωφ» έχει πολλά οφέλη στην εν γένει μουσική του σταδιοδρομία όπως:
  • Διδασκαλία από κορυφαίους καθηγητές-παιδαγωγούς σε όλες τις ειδικότητες
  • Συμμετοχή σε Συμφωνική Ορχήστρα, Σύνολα Μουσικής Δωματίου και Χορωδία
  • Ταξίδια και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στο Εξωτερικό
  • Συνεργασίες με Μουσικές Ακαδημίες και Ωδεία σε όλη την Ευρώπη
  • Δωρεάν συμμετοχή σε σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του «Τσακάλωφ»
  • Δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης σε ένα από τα Ωδεία ή Μουσικά Εργαστήρια του «Τσακάλωφ».

Προώθηση των σπουδαστών σε διαγωνισμούς και συναυλίες και επαφή με ξένες ορχήστρες, καλλιτέχνες και μουσικούς παραγωγούς